دوچرخه زنجیری رابیت

735,000 تومان
دوچرخه زنجیری رابیت بدنه فلز زنجیر دارد فرمان قابل تنظیم صندلی قابل تنظیم رکاب دارد کمک محافظ